SAVAŞA HAYIR!

SAVAŞA HAYIR!

Suriye-İdlib’deki “gerilim” ve çatışmalar son zamanlarda bir Türkiye-Suriye savaşına dönüştü. Bir büyük askeri düşünürün “Savaş, politikanın başka araçlarla devamıdır!” sözünden yola çıkarak dış politikanın, temelde iç politikanın devamından başka bir şey olmadığını söylüyoruz. Bir süre önce başlayan ve giderek büyüyen can kayıplarıyla devam eden savaş, rejimin iç politikasının girdiği çıkmazın bir sonucudur. Sonunun yaklaştığını hisseden bütün rejimler dış maceralara yönelirler!

Tarihte pek çok savaş gibi bu savaşın nedeni de,  içinden çıkılmaz hale gelen iç çelişkilerin çözümünün dışarıda aranmasıdır. İktidarlar savaşı iktisadi, siyasi ve toplumsal sorunların çözümünde bir araç olarak görürler. Ancak çoğu örnekte bu sorunlar, bırakın çözülmeyi daha da içinden çıkılmaz bir hal alır. Birçok savaşın ardından devrimlerin ve karşı devrimlerin gelmesi bir tesadüf değildir!

Nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın savaşların yol açtığı ekonomik ve sosyal yıkımın asıl bedelini savaşan ülkelerin işçi ve emekçileri öder. Savaş, bütün ülkelerin emekçileri için daha da ağırlaşan sömürü, yoksullaşma, baskı ve yasaklamalar anlamına gelir. Bu aynı zamanda patronların daha da zenginleşmesi demektir.

Türkiye ve Suriye halklarına ölüm, acı ve gözyaşından başka hiçbir şey vaat etmeyen bu savaşın bir an önce sona ermesini, bütün yabancı güçlerin Suriye topraklarını terk etmesini, Suriye’nin geleceğinin sadece Suriye halkları ve emekçileri tarafından belirlenmesini istiyoruz ve SAVAŞA HAYIR diyoruz.

Kırmızı Gazete Yayın Kurulu