Troçki’nin Mücadelesi ve Mirası

Troçki’nin Mücadelesi ve Mirası

Lev Troçki 1940 yılının 21 Ağustos’unda hayatını kaybettiğinde, 61 yıl süren ömrüne sığdırdığı sorumluluklar ve savunduğu fikirler dünya devrimci mücadele tarihinin en kritik süreçlerinin geleceğini belirledi. Bu süreçlerde benimsediği tutumlar “Bolşevik-Leninist” geleneğin temel hatlarını oluşturdu: 1905 Devrimi’nden 1917 Ekim Devrimi’ne, Uluslararası Sol Muhalefet’ten Dördüncü Enternasyonal’in kuruluşuna dek uzanan bir mücadele hattı.

1905 Devrimi’nde Petrograd İşçi Sovyeti liderliğiyle şahit olduğu devrimin atılımı, duraklayışı ve yenilgisi sonraki yıllarda doğrulanacak olan “Sürekli Devrimi Teorisi”ni oluşturmasına yardımcı oldu. 1917 Ekim Devrimi’nde önce ikili iktidarın sona erdirilerek kesin biçimde Sovyet iktidarını kuran Askeri Devrimci Komite’nin lideri olan Troçki, sonrasında Dış İşleri Komiserliği göreviyle Sovyetler Birliği’nin inşaasında önemli bir aşama olan 1918’de Brest Litovsk Barış Anlaşması’nı imzaladı. Mart 1918’den itibaren Çarlık artıkları ve Emperyalist müdahale ordularına karşı, öncü milislerden oluşan yeni oluşturulmuş ve dağınık Kızıl Ordu’yu sıfırdan kurarak, disiplinli bir orduya dönüştürmesiyle iki yıl içerisinde iç savaşı zaferle sonuçlandırdı. Fakat iç savaşın Sovyet toplumu ve işçi sınıfı üzerinde bıraktığı ağır hasarlar Alman Devrimi’nin yenilgisiyle beraber Ekim Devrimi’nin ve Bolşevizmin de sonraki yıllarını belirleyecekti.

Öncülerini cephelerde ve kıtlıklarda yitiren Bolşevik Parti gittikçe onu içeriden kemiren bir ur gibi büyüyen bürokrasiye teslim oldu. Yaşamının son zamanlarında oluşmakta olan bürokrasinin artan gücüne karşı dikkat çeken Lenin’in ölümüyle Troçki bürokrasiye karşı yalnız kaldı. Birkaç yıl içerisinde partiden tasfiye edilerek sürgün yıllarına başladı.  1940 ‘ta katledilişine dek bu sürgün yıllarında, Stalinist bürokrasiye ve onun 1917’den itibaren oluşan Bolşevik mirası imhasına karşı, “Bolşevik-Leninist” çizginin savunusu için mücadele etti.

Troçki yaşam boyu ve özellikle de 1930’lardan itibaren savunduğu hattın merkezine enternasyonalist mücadeleyi ve proletaryanın kitlesel hareketini yerleştirdi. 20.Yüzyılın ilk yarısında tarih iki büyük ve güçlü Enternasyonal’in çöküşüne sahne oldu. Önce sosyal demokrasinin Birinci Dünya Savaşı arifesinde ulusal burjuvazilerinin yanlarında saf tutarak ihanetleriyle birlikte II. Enternayonal’in çöküşü; ardından da Ekim Devrimi sonrasında kurulan III. Enternasyonal’in zamanla Stalinizmin dış politika araçlarından birine dönüşmesi. ( ve de Troçki’nin  ölümünden 3 yıl sonra kapatılması.) Troçki bu her iki sürecin dünya devrimci mücadelesinin   dinamiğine verdiği zararlara karşı, Dördüncü Enternasyonal’in inşaasını 1917’nin mirasının gelecek  kuşaklara aktarılmasında ve mücadelenin sürdürülmesinde en önemli mevzi olarak gördü. Dördüncü Enternasyonal tarihsel bir hafıza ve mevzi olmanın yanında Faşist tehdide karşı dünya işçi sınıflarının ortak mücadele karargâhları olarak şekillenecekti. Troçki tüm bu planların önünü kesmek için katledildi. Buna rağmen Marksizmin devrimci birikimi ve geleneği bugünlere dek Troçki’nin mirası üzerinden ulaştı.

Katledilişinin 80. yılında Kızıl Ordu’nun Kumandanı, Ekim Devrimi’nin önderlerinden ve Bolşevik Geleneğin aktarıcısı Lev Troçki’yi saygıyla anıyoruz. Miras aldığımız mücadele bayrağını daha yükseltmek için mücadeleye devam edeceğiz.

Ali Egeli

Yazar Hakkında