UKRAYNA’DA RUS ASKERİ İŞGALİNİN YENİLGİSİ İÇİN!

UKRAYNA’DA RUS ASKERİ İŞGALİNİN YENİLGİSİ İÇİN!

Rus baskısından kurtulmuş birleşik bir Ukrayna için!

ABD, NATO ve AB pençelerini Ukrayna’dan çekmeli!

1- Önce Lugansk ve Donetsk Cumhuriyetlerinin Ukrayna’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmesini tanıyan Putin, ardından ordularına Ukrayna halkını katliamdan geçirmek üzere harekete geçme emri verdi. LİT-Cİ olarak dünyanın tüm işçilerine ve halklarına Rus işgalinin yenilgiye uğratılması için seferber olma çağrısında bulunuyor, Putin’in korkunç saldırısına maruz kalan Ukrayna halkına dayanışmamızı iletiyoruz.

Rus, Avrupa ve Kuzey Amerika halklarına ise, işgal güçlerinin girişmekte oldukları katliamın durdurulması için seferber olmak üzere sokaklara çıkmaları yönünde özel bir çağrımız var. Ukraynalılar, Nazi Almanya’sı ordularının işgalini hatırlatan işgalci bir ordunun ülkeyi sürüklediği yıkım karşısında, ülkelerinin sınırlarını savunma hakkına sahiptirler ve bu hakka sahip çıkmalıdırlar.

LİT-Cİ olarak, tüm dayanışmamız ve desteğimiz direniş ile birliktedir! İşgalci birlikler yenilgiye uğratılmalıdır!

2- Putin, bu deklarasyon kaleme alınırken, Doğu Ukrayna’daki uyduruk cumhuriyetlerin -Donbas- bağımsızlığını tanıma gerekçesiyle yaklaşık 10 Ukrayna kentini bombardıman altına almıştı ve başkent Kiev’i askeri kuşatmada tutuyordu. Oysa karadan, havadan ve denizden yürütülen harekatın çapı, Donbas sınırlarını çoktan aşmış durumda. İşgal, sayısız kurban alarak tüm bir ülkeyi yıkıma uğratmaktan başka bir hedef taşımıyor. O nedenle pek çok Rus şehrinde Putin diktatörlüğü ile yüzleşen kitlelerin yaptığı gibi sokaklara çıkılmalı. Sadece Moskova’da 10 binlerce savaş karşıtı Rus gösterici ağır devlet terörüne maruz kalırken binden fazla tutuklama gerçekleşti.  Avrupa ve Kuzey Amerika halkları mutlak surette Rus kardeşlerini sahiplenmeli. Rus askeri saldırısını yenilgiye uğratmak için sokaklara!

3- Rus işgalinin gerekçesi, Donbas bölgesinin üçte birini işgal eden Rus yanlısı paramiliter grupların kontrol ettiği kukla Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin tanınması sorununa dayandırılıyor. Ne var ki talepler şimdiden bu sınırı aşmış durumda. Putin, silah zoruyla hareket ediyor ve Doğu Ukrayna’nın ötesine geçerek politik hedeflerine, Stalinist destekçileri tarafından her yerde yeniden üretilen bir palavrayla, Nazi bir hükümeti alaşağı etmeyi ekliyor.

4- Oysa Putin’in Ukrayna’da yaptığı, Nazi barbarların eski SSCB’yi ve Ukrayna’yı işgal ettiğinde gerçekleştirdiği türden bir vahşetin yeniden üretilmesinden başka bir şey değil. Putin’in eylemleri, Ukrayna’yı ABD ve Avrupa emperyalizminin pençesine doğru itiyor, çünkü Ukrayna hükümeti ülkeyi siyasi etkisi altında tutmaktan aciz. Mevcut saldırganlığın kökleri, büyük ve sağlam emperyalizmler karşısında temelde bir enerji tedarikçisi rolüne sıkışıp kalmış bağımlı bir güç iken aynı zamanda SSCB’den miras kalan bir askeri süper güç halini sürdüren Rus kapitalizminin zayıflığında yatmaktadır. Rusya’nın hedefleri, her şeyden önce, eskiden SSCB’ye ait olan eski Sovyet cumhuriyetlerinin yeniden boyunduruk altına alınmasında somutlaşıyor.

5- Kendi ülkesindeki aşırı milliyetçi ve otoriter rejimin ilham kaynağı olduğu gibi tüm Avrupa aşırı Sağ’ının da dostu olan Putin, “Ukrayna’nın büyük ölçüde Bolşeviklerin bir ürünü” olduğunu söylerken gayet ciddiydi. Ona göre Ukrayna, bir yüzyıl önce olduğu konuma yani Çarlık rejimi altında olduğu gibi, Rusya’nın ayrılmaz bir parçası olmaya geri dönmeli. Putin, Lenin’in milliyetler konusundaki ilkelerine şiddetle saldırıyor: “Onlara SSCB’den şart ve koşulsuz ayrılma hakkı verdik bu çılgınca.” diyor. Öte yandan, Sovyet halklarının tüm ulusal özlemlerini kanla bastıran ve büyük Rus milliyetçiliği doğrultusunda vahşi bir baskı uygulayan Stalin’i övgülerin ardı arkası kesilmiyor; bu tutum, Lenin’in ölümüne savaştığı Çarlık rejimi politikasıyla doğrudan bir süreklilik arzediyor; Şimdi Putin’in de elleri, tıpkı Naziler gibi Ukrayna halkının kanına bulanacak.

6- Putin için en devrimci günlerinde büyük Rus milliyetçiliğine boyun eğmiş uluslara ulusal özgürlükler tanımış SSCB’nin çöküşü 20. Yüzyılın en büyük felaketlerinden biriymiş ve yeniden düzeltilmesi gerekiyormuş. Bu hedefin askeri güç kullanımı dışında yeniden hayata geçebilmesi imkânsız.  Ukrayna’ya ek olarak, halk ayaklanması karşısında Belarus’ta Lukashenko’nun otoriter rejimine sunulan destek gözler önünde. Ya Rus birliklerinin KGAÖ askeri ittifakı (Rus hükümeti ve eski Sovyet cumhuriyetleri tarafından kurulan) aracılığıyla Kazakistan’a son müdahalesine ne demeli? (Hatırlanacağı gibi bu müdahale ABD, AB ve Çin tarafından kutsanmıştı.

7- Rus işgaline yönelik argümanlardan bir diğeri ise, Rusya’nın fiilen NATO tarafından maruz bırakıldığı askeri kuşatma. Ancak Putin ve Rus oligarkları ne kitleleri NATO’ya karşı savunmak ne de AB ve NATO ilerlemesinden korumak gibi bir pozisyonda değiller. Zira eski Sovyet cumhuriyetlerinin halklarına şu sıralar bizzat kendileri baskı yapmakla meşguller. Halkların kendi kaderini tayin hakkını güvence altına almak için hem NATO’ya hem de KGAÖ ‘ye karşı seferberlik çağrısı yapmak, bir kez daha dünya çapında halkların ve işçilerin ellerinde. Onların seferberliğiyle Rus birliklerinin girişmekte olduğu katliamı durdurma olasılığı var. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı, NATO’nun ilerlemesini hiçbir zaman durduramayacak, tam tersine bu saldırganlık, ABD, NATO ve AB’ye, dünya halklarının karşısında Ukrayna’yı bir NATO askeri yarı-sömürgesine dönüştürmek için “Ukrayna’nın koruyucuları” sıfatıyla bir yığın mazeret ve argüman sunuyor.

ABD, NATO ve AB pençelerini Ukrayna’dan çekmeli!

8- Putin bu savaştaki hedefleri hakkında nasıl açıkça yalan söylüyorsa, Biden de “Putin eski Sovyetler Birliği’ni yeniden kurmak istiyor” derken yalan söylüyor. Buna çok bilmiş Stalinistler istiyorlarsa inanabilirler, ancak Biden’ın kendisi bile inanmıyor. Biden, giderek düşmekte olan popülaritesiyle (%40) ve kampanya vaatlerinden hiçbirini yerine getirmemiş yenik haliyle ABD’deki siyasi krizle boğuşmakla meşgul. Bu nedenle bu saçmalığı Amerikan halkının dikkatini başka yöne çekmek ve ABD’nin, NATO’nun ve AB’nin gerçek hedeflerini gizlemekte ustaca kullanıyor.

Ukrayna egemenliğinin savunulmasıyla hiçbir şekilde ilgilenmeyen, iki karşı-devrimci kamp çıkarları doğrultusunda alaycı bir şekilde dünyayı manipüle ediyorlar: bir yanda Putin’in Rusyası, diğer yanda ABD emperyalizmi, onun NATO’su ve Avrupalı ortakları. Her iki taraf da Ukrayna çatışmasını kendi konumlarını savunmak, Avrupa’da ve dünyada militarizmi güçlendirmek ve Ukrayna halkının katledilmesi pahasına bir silahlanma yarışını kışkırtmak için kullanıyorlar.

9- Ukrayna’daki çatışma aynı zamanda ABD’nin, başlıca enerji tedarikçisi olan Rusya ile olan ilişkileri pahasına Avrupa Birliği, özellikle Almanya ile ilgili otoritesini güçlendirmeye çalıştığı bir operasyon tiyatrosu niteliğini kazanmış durumda. Nihayetinde ABD, Almanya’yı Çin ile olan büyük anlaşmazlığında sert bir şekilde disipline etmek istiyor.

Ukrayna’da Rus askeri işgalinin yenilgisi için!

Rusya’nın Ukrayna üzerinde hiçbir hakkı yok! İşgale karşı direnişe destek ve dayanışmayı yükselt!

Rus birlikleri Ukrayna’dan dışarı! Rus paramiliterler Donbas’tan dışarı! Kırım Ukrayna’ya geri verilmeli!

Tüm Rus baskısından kurtulmuş Ukrayna halkının kendi kaderini tayin hakkı için!  ABD, NATO ve Avrupa Birliği pençelerinizi bölgeden çekin! Rusya, NATO, ABD ve AB’nin müdahalesine karşı topluca sokaklara çıkalım!

NATO lağvedilsin! ABD üsleri ve orduları, Batı ve Doğu Avrupa’dan Defol!

Rusya’dan eski Sovyet coğrafyasına kitle seferberliklerini imha etmek için kullanılan ve Kazakistan’daki gibi oligarkların hizmetinde olan KGAÖ (Rusya önderliğindeki Kolektif güvenlik örgütü) lağvedilsin!

Militarizasyon ve silahlanma yarışını durduralım!  Savaş tek bir kuruş yok! Nükleer cephanelikler ve kitle imha silahları imha edilmeli!

Uluslararası İşçi Birliği- Dördüncü Enternasyonal/ LİT-Cİ

24/02/22

Yazar Hakkında