İzmit’te 1 Mayıs

İzmit’te 1 Mayıs

2019 1 Mayıs mitingi Türk-İş’in çağrısı ile, Konfederasyon üyesi 34 sendikanın katılımıyla İzmit’de gerçekleşti. Doğu Kışla Parkında toplanan kitleler meydana doğru kortejler halinde yürüdü.

Sendikaların kitlesel katılım gösterdiği eylem de işçiler yürüyüş boyunca coşkuluydular. Özellikle kıdem tazminatı ana slogandı. “Kıdem tazminatıma dokunma, kıdem tazminatımız gasp edilemez, damat şaşırma sabrımızı taşırma, kıdeme uzanan eller kırılsın” sloganları öne çıktı.

Büyük bir kalabalık uzun yıllar sonra İzmit’de toplanmıştı. Kortejler alana girmekte kalabalıktan zorlandılar.

Alanda ise tam bir Türk-iş hakimiyeti vardı. Türk bayrakları ve Türk –İş flaması dışında hiçbir bayrağa izin verilmedi.

Maalesef alana giriş ile miting işçiler açısından bitmişti. Biz de mücadeleci işçiler olarak sendika şubemizle birlikte alanı kısa bir süre içerisinde terkettik. Kürsü de bürokratların gösteri alanına dönmüştü.

İşçi sınıfının konfederasyonlar üzerinden bölünmesinin alanlara da taşınması ve dahası işçi sınıfının diğer mücadeleci kesimlerle buluşmasının engellenmesi işçilerin mücadelesine verdiği zarar bugün bir kez daha görüldü. Bu saltanatın yıkılması için mücadeleci işçiler ısrarla tabanda mücadeleye devam edecekler.

Özkan Polat

Yazar Hakkında