Birleşik işçi Zemini Ve Bir Sınıf Kutbu Arayışı Üzerine Kısa Bir Açıklama

Birleşik işçi Zemini Ve Bir Sınıf Kutbu Arayışı Üzerine Kısa Bir Açıklama

Kırmızı Gazete

1. İşçinin Kendi Partisi’nin (İKEP) işçi sınıfının birleşik/çoğulcu siyasetini inşa etme çağrısı üzerine Ağustos 2021’de bir dizi çevre ile birlikte görüşmelere başladık. Toplantıya katılanlar haricinde, birçok siyasi çevre ve bağımsız sosyalist/sendikal bireyle görüşmeler yürütüldü. Görüşmelerin sonucunda İKEP, EHP (Emekçi Hareket Partisi),  Emek ve Adalet Platformu, Kırmızı Gazete ve bağımsız bireyler olarak masada kaldık. Bir dizi grup ise çeşitli ihtiyaçlarla farklı dönemlerde BİZ içerisine geldiler ancak tam manada katılımcı olmadılar. Yukarda adı geçen ekiplerle belli bir programatik anlaşma ve sınıf hareketine ortak müdahale çabalarıyla Birleşik İşçi Zemini’ni (BİZ) kurduk.

2.BİZ, bu süreç boyunca grevlere ve çeşitli toplumsal mücadelelere müdahale çabası gösterdi, ortak mitinglere katıldı, farklı şehirlerde toplantılar yaptı,  temel konularda bildiriler çıkardı, ekonomik krize karşı kampanya ve 1 Mayıs örgütleme kampanyası gerçekleştirdi. Ortak bir parti girişimi için program tartışmaları yaptı.

3. Bütün bu olumlu çalışmalara rağmen, Nisan ayında başlayarak karşılıklı güvenin sarsılmaya başlandığı ve ayrılmaların yaşandığı bir sürece girildi. Ekipler arasında güven ortamının kalmaması, ortak bir sınıf cephesi inşa etme ve ortak müdahale imkânlarımızı da ortadan kaldırdı. Bu nedenle Kırmızı Gazete olarak daha fazla hasar vermeden Temmuz ayı sonunda süreçten çıkma kararı aldık.

4.Olumsuz sonuçlanmasına rağmen BİZ, emekçi kitlelerde bir karşılık bulmaya başlamıştı. Kısa sürede önemli mesafeler geçilmişti. Bu açıdan önemli bir deneyim olarak değerlendiriyoruz.

5.BİZ deneyiminin ışığında, kitle hareketlerine ortak müdahaleler gerçekleştirecek sınıf cephelerinin ve en temel sorunlarda ortaklaşmış (geçiş programı anlayışıyla) birleşik siyasi sınıf örgütlerinin kurulmasının bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz.  Birleşik İşçi Zemini’nde kaldığımız yerden, bir işçi sınıfı kutbunun inşa edilmesi için mücadele eden samimi güçlerle bu çabamızı sürdüreceğiz. Türkiye işçi sınıfının örgütlü politik bir özne olarak sokaklardan, fabrikalara, parlamentodan köylere tüm ülkede belirleyici güç olacağına inanıyoruz ve bu yolda ısrarla mücadele etmeye devam edeceğiz.

Yazar Hakkında