ALMAN DEVRİMİNİN YENİLGİSİ,  ROSA LUXEMBURG VE KARL LIEBKNECHT’İN KATLEDİLMESİ

ALMAN DEVRİMİNİN YENİLGİSİ,  ROSA LUXEMBURG VE KARL LIEBKNECHT’İN KATLEDİLMESİ

14.02.2024 tarihli Kırmızı Gazete 7. sayısında yayımlanmıştır.

 • II. Enternasyonal’in büyük partilerinden Alman Sosyal Demokrat Partisi SPD, Birinci Dünya Savaşı’nın başında, 4 Ağustos 1914 tarihinde, savaş kredilerini onaylayarak Almanya burjuvazisinin savaşına destek verir. Bu oylamada sadece Karl Liebknecht ve anarşist Otto Rühle hayır oyu verirler.
 • SPD savaş karşıtı tabanını susturmak için sendikaları da kullanarak ihanetini derinleştirir. SPD üyelerinin yarıdan fazlası savaşa Alman emperyalizminin bayrağı altında katılır. Rosa Luxemburg savaş karşıtı propagandadan dolayı tutuklanır. Liebknecht ise yaşına rağmen zorla askere alınır.  SPD reformizminin ihaneti II. Enternasyonal’in de sonu olur.  1 Mayıs 1916’da gerçekleşen savaş karşıtı protestolarda Liebknecht tutuklanır. Buna karşı çıkan 55 bin işçi kendiliğinden greve çıkarlar.
 • Nisan 1917’de SPD’den bir kopuş yaşanır. Almanya Bağımsız Sosyal Demokrat Partisi (USPD) kurulur. Spartakist Birliği de kitlelerden kopmamak için USPD içerisinde bağımsız bir pozisyonla kalır.
 • Nisan 1917’de silah sanayinde çalışan 200 bin işçi greve çıkar. Bu grev sonucunda Almanya’nın ilk İşçi Konseyi “Arbeiterrat” kurulur.  Ekim Devrimi’nin de etkisiyle Ocak 1918’de Viyana işçi konseyi kurulur. Ocak 1918’de Berlin, Kiel, Ruhr ve Münih’de 500 bin işçi greve çıkar. Ardından Berlin İşçi Konseyi kurulur.
 • Eylül 1918’de SPD işçi sınıfına ihanet ederek burjuva milliyetçi hükümete katılır.
 • Ekim 1918’de erler savaşmak istemeyince tutuklanarak Kel şehrine getirilirler. Bunu protesto eden tersane işçilerinin önderliğinde büyük bir grev başlar. Grev ayaklanmaya evrilir. 4 Kasım’da Kiel işçi ve asker konseylerinin yönetimine geçer. Ayaklanma Lübeck, Brunsbüttel, OLdenburg, Kendsburg, ve Rostock şehirlerine yayılır. Buralarda da işçi ve asker konseyleri kurulur. Ayaklanma daha sonra Braunschweig, Frankfurt, Hannover, Luneburg ve Münih’e sıçrar. 8 Kasım’da Bavyera Cumhuriyeti ilan edilir.
 • 9 Kasım’da işçiler Liebknecht önderliğinde İmparatorluk Sarayı’nı ve Emniyet Sarayı’nı ele geçirirler. Rosa Luxemburg ve diğer siyasi tutsaklar serbest bırakılır. Liebknecht işçi ve askerlerin sosyalist cumhuriyetini ilan ederken, işbirlikçi SPD aynı anda cumhuriyeti ilan eder. Spartakistler birliği bütün iktidarın konseylerin eline geçmesini savunmaktadır. Ancak yeterli çoğunluğu işçi konseylerinde sağlayamazlar. SPD hala işçi sınıfı üzerinde etkindir. Rosa ve Karl önderliğinde Spartakistler Birliği, SPD’ye karşı mücadelelerinde yeterince örgütlü değildiler. Bu dönemde karşı devrim örgütlenmeye başlar.
 • SPD ve USD devrimin ardından hükümet olurlar. 15 Aralık’ta gerçekleşen USPD kongresinde Rosa’nın hükümetten çekilme önerisi reddedilir.  23 Aralık’ta SPD orduya işçilere saldırma emri verir. Ancak işçiler ve donanma erleri bu saldırıyı püskürtürler. USPD bu olayın ardından hükümetten ayrılır.
 • Spartakistler Birliği, 30 Aralık’ta diğer devrimci örgütlerle birlikte Almanya Komünist Partisi’ni kurar. Almanya Komünist Partisi – KPD 5 Ocak’ta işçilere silahlı ayaklanma çağrısı yapar. Kitleler bu çağrıya olumlu yanıt verir. USPD’de de hükümeti devirmek için genel grev çağrısı yapar. 33 üyeden oluşan Geçici Devrimci Komite oluşturulur. Bolşeviklerin temsilcisi Radek bu dönemde geri çekilmeyi önerir. Ama kitleler kararlıdır ve Almanya Komünist Partisi kitlelere eşlik eder.
 • SPD önderliği altında birleşen karşı devrim 11 Ocak’ta saldırıya geçer. 12 Ocak’ta devrim yenilir. Askeri birlikler Berlin’i işgal eder.13 Ocak’ta Berlin’de devrimci katliamı başlar. 15 Ocak’ta Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg katledilirler.
 • 19 Ocak seçimini yüzde 38 oyla SPD kazanır. İlk iş olarak burjuva partilerle işbirliği yaparak işçi ve asker konseylerini dağıtır. Mart 1920’ye kadar SPD hükümeti binlerce devrimci işçiyi katleder. Bavyera Sovyet Cumhuriyeti yıkılır.
 • İhanetine rağmen SDP burjuvazinin güvenini kazanamaz. Eski Doğu Prusya valisi Kapp öncülüğünde Mart 1920’de bir darbe gerçekleşir. SPD önderleri kaçar ama işçiler darbeye karşı dururlar. Devrimci işçilerden oluşan 50 bin kişilik Ruhr Kızıl ordusu darbeye karşı silahlı direnişe geçer. 15 Mart’ta  USPD’nin çağrısıyla işçiler greve çıkarlar. Yeniden işçi konseyleri kurulmaya başlar. Ancak karşı devrim kısa sürede ayaklanmayı kanla bastırır.

Kızıl Rosa

 • Rosa Luxemburg 5 Mart 1871’de Polonya’da doğdu. 18’li yaşlarında devrimci mücadeleye katılır. Polonya’da ulusal sorunun çözümü için Rusya ve Almanya’da sosyalist bir devrimin gerekli olduğunu savunur. Bu nedenle Polonya milliyetçileri tarafından istenmeyen kişi olur.
 • 1898’de evlenerek Almanya’ya geçer. SPD’ye katılır ancak partisiyle savaşa destek konusunda ters düşer. Savaş karşıtı görüşleri nedeniyle çok kez hapse düşer. Neredeyse Birinci Dünya Savaşı boyunca hapistedir.
 • 5 Ağustos 1914’de Karl Liebknecht ile birlikte Internationale grubunu kurar. 1 Ocak 1916’da grubun adı Spartaküs Birliği olur. Ardından 30 Aralık’ta Almanya Komünist Partisi’ni kurarlar.
 • Parlak bir teorisyen ve kararlı bir eylemcidir.
 • 15 Ocak’ta gözaltındayken dipçik darbeleriyle katledilir. Cesedi Berlin’de Landwehr Kanalı’na atılır. İşçi sınıfın mücadelesinde hep var olacak.

Devrimin Kartalı Karl Liebknecht

 • 13 Ağustos 1871‘de Leipzig Almanya’da dünyaya gelir. Rosa ile birlikte Spartaküs Birliği ve Almanya Komünist Partisi’nin kurucusu olur. Mecliste savaş kredilerine hayır diyen tek Sosyal Demokrat’tır.
 • Ömrünü sınıf mücadelesine adamış kararlı bir devrimciydi. Ayaklanmalara bizzat önderlik etti. İmparatorluk sarayı ele geçirildiğinde kitlelerin en önündeydi.
 • Devrim yenilince Berlin’i terk etmeyi reddeder. Rosa ile saklandığı Marcusson ailesinin evinde gözaltına alınır. 15 Ocak’ta gözaltındayken kafasından vurularak öldürülür.

Yazar Hakkında