Noemi Benito … Unutulmaz Bir Devrimciye veda!

Noemi Benito … Unutulmaz Bir Devrimciye veda!

Kırmızı Gazete

1-Noemi Benito’yu 5 Eylül 2023 tarihinde Peru’nun başkenti Lima’da kaybettik. İsmi unutulmayacak, yaşadığı hayattan ders alınacak örnek bir devrimciydi. Onun kaybıyla, Nahuel Moreno önderliğinde yaklaşık 50 yıl boyunca sürdürülmüş bir devrimci birikimin saygın ve önemli yapı taşlarından birini daha yitirmiş olduk.

1960’lı yıllar boyunca Latin Amerika’dan yükselen işçi sınıfı merkezli Leninist- Troçkist bir enternasyonal perspektif arayışının bir araya getirdiği, özgün bir mücadele kuşağının seçkin unsurlarından biriydi Noemi Benito… Sözünü ettiğimiz kuşağın en belirgin özelliklerinden biri, kadınların öne çıkışı ve politik açıdan belirleyici özne oluşuydu.

Aralarında Noemi Benito’nun da bulunduğu bu kadınlar, bu akımın saflarında birçok kez yer altı koşullarında insan üstü başarılara imza atarak onlarca devrimci partinin inşasını bizzat üstlendiler. Esaretten başı dik çıktılar. Sınırları kaçak olarak geçtiler, gizli yazışmalar yürüttüler ve birçok kadronun inşasında rol oynadılar, dahası Nahuel Moreno ile birlikte enternasyonalin inşasında etkin birer taşıyıcı kolona dönüştüler.

Noemi Benito, Arjantin işçi sınıfının öncü unsurlarından biri olarak sivrildi. 70’li yılların başında gücünü, Nahuel Moreno’nun önderliğini üstlendiği PST – Sosyalist işçi Partisi- ile birleştirmeye karar verdi. Arjantin’de 1976 yılında gerçekleştirilen darbeye karşı partinin yer altına çekilmesini organize etti. Bir süre sonra Kolombiya’ya geçecek ve Nikaragua devrimine katılmak için oluşturulan “Simon Bolivar” adlı uluslararası işçi tugaylarının örgütlenme sekreteri olacaktı.

 Yakın tarihin tartışılan örneklerinden biri olan “Simon Bolivar” İşçi Tugayları, Nahuel Moreno önderliğindeki uluslararası akımın başını çektiği ve sendikalar ve işçi örgütleri aracılığıyla örgütlenmiş, dünyanın pek çok yerinden işçilerin katılımıyla doğrudan bir işçi milisi olarak biçimlendirilmişti. Bu Tugay, Nikaragua devrimci sürecine “Sürekli Devrim” perspektifiyle katılacak, pek çok şehri Somoza güçlerinden kurtarırken şehirlerde ve fabrikalarda “Konseyler” ve “işçi yönetimleri” kuracaktı. Noemi Benito işte bu çok değerli deneyimin kadın komutanlarından biriydi. 

FSLN güçlerinin Somoza’yı devirmesinin ardından geliştirmeye başladığı sınıflar arası iş birliği eğiliminin ağırlık kazanması, devrimci güçlerin Nikaragua’daki varlığını tehdit etmeye başlayacaktı. Simon Bolivar Tugayları, bir süre sonra FSLN hükümetiyle iş birliğini, kendi yoldaşlarının devrimi ilerletme girişimlerine tercih eden kendi örgütleri Dördüncü Enternasyonal’in bir kanadı tarafından açıkça terk edildiler. Bir süre sonra, FSLN güçlerinin bir tuzağı ile BlueFields’daki karargahlarında ele geçirilerek Panama’daki CİA güçlerine teslim edilecek tugay komutanlarından biri de Noemi Benito idi.

Arjantin’den Kolombiya’ya, Nikaragua’dan Peru’ya pek çok coğrafyada devrimci bir partinin inşası için öldüğü tarihe dek kesintisiz şekilde mücadele eden Noemi Benito ile bundan bir süre önce Muhittin Karkın ve Murat Yakın aracılığıyla tanışmış, eşsiz deneyimlerini kendisinden dinleme fırsatı bulmuş, dahası LİT-Cİ’nin devrimcilerin birliği temelinde yeniden ayağa kaldırılabilme dinamikleri üzerine zengin bir tartışma yürütme fırsatı yakalamıştık. 

Moreno’nun akımı, bu tip adanmış devrimciler için “yorulmaz duvarcı ustaları” deyişini kullanmayı pek sever. Son derece donanımlı, naif, neşeli, dost canlısı, haset, rekabet nedir bilmeyen, başkalarında onlar gibilerle aynı örgütte olma duygusu uyandıran bu yorulmaz duvarcı ustalarının tek tek kaybıyla saflarımızda da çok şey eksiliyor. Dahası içinden geçmekte olduğumuz bu çöl ikliminde üstümüze çöken iç sıkıntısıyla sorumluluklarımız ve politik yüklerimizin ağırlığı da artıyor.

Noemi Benito   Seni kalbimize gömüyoruz…

Yazar Hakkında